Tjänster

Psykoterapi

Det finns olika ideologiska föreställningar kring att gå i psykoterapi. Vissa ser ett värde i att lära känna sig själva i det terapeutiska samtalet, andra ser det strikt som en vårdinsats. Sanningen hittas troligtvis någonstans i mitten. Man lär känna sig själv i psykoterapi på ett sätt som jag tror är svårt att hitta någon annanstans, men psykoterapi är på inget sätt nödvändigt för att lära känna sig själv. Mest värde av psykoterapi får man, enligt mig, när man har ett konkret bekymmer som man arbetar tillsammans med psykologen för att hitta lösningar på. Tar idag endast emot vuxna patienter (dvs, har fyllt 18 år), men önskar du hjälp att reda ut vart du kan vända dig för att ditt barn ska få behandling så ring så kan vi tänka tillsammans.

Mitt grundpris för individualterapi är 1000:-/session. Vanligtvis träffar jag mina patienter 4-10 gånger.

Jag har möjlighet att boka både digitala och fysiska möten. Önskar du boka en digital kontakt så pratar vi mer om det per telefon när vi bokar in tiden för det första kostnadsfria bedömningssamtalet.

Konsultation

Det finns många skäl till varför man skulle vilja prata med en psykolog som inte strikt handlar om behandling. Det kan vara att man står inför ett större beslut som man behöver problemlösa kring med en utomstående. Att man behöver tips och råd kring hur man bäst hjälper en anhörig eller något annat. Kortare telefonkonsultationer är kostnadsfria i mån av tid. Ser vi ett behov för en längre telefonkonsultation eller att träffas så bokar vi in en tid och kommer överens om ett pris.

Jag tillhandahåller även konsultation till andra professionella kring frågor som rör flersamhet och bdsm. Kontakta mig för att diskutera upplägg och pris.

Föreläsning och Handledning

Till föreningar och företag erbjuder jag anpassade föreläsnings- och handledningsupplägg. Ideella föreningar så som brukarföreningar eller patientföreningar föreläser jag särskilt gärna för och då efter modellen ”betala det ni vill”.

Kontakta mig för att se om vi kan matcha ert behov med mina kompetensområden.