Tjänster

Psykoterapi

Det finns olika ideologiska föreställningar kring att gå i psykoterapi. Vissa ser ett värde i att lära känna sig själva i det terapeutiska samtalet, andra ser det strikt som en vårdinsats. Sanningen hittas troligtvis någonstans i mitten. Man lär känna sig själv i psykoterapi på ett sätt som jag tror är svårt att hitta någon annanstans, men psykoterapi är på inget sätt nödvändigt för att lära känna sig själv. Mest värde av psykoterapi får man, enligt mig, när man har ett konkret bekymmer som man arbetar tillsammans med psykologen för att hitta lösningar på. Tar idag endast emot vuxna patienter (dvs, har fyllt 18 år), men önskar du hjälp att reda ut vart du kan vända dig för att ditt barn ska få behandling så ring så kan vi tänka tillsammans.

Mitt pris är 1200:-/session. Vanligtvis träffar jag mina patienter 4-10 gånger.

I dagsläget så erbjuder jag enbart digitala möten.

Relationsterapi

Utöver enskild psykoterapi så träffar jag människor som gör relation med varandra. Det kan exempelvis vara par som känner att de behöver gå i terapi tillsammans för att stärka relationen men jag träffar även flersamma konstellationer där man önskar stöttning och hjälp.

Mitt pris för par är 1700:-/session och 2500:-/session ifall ni är fler.